Veel ouderen hebben mooie verhalen van vroeger, ze hebben vaak veel van de wereld gezien. Naar deze verhalen is orkest de Noordooster op zoek gegaan. Onder begeleiding van de ervaren verhalenvertelster Bernadette Sikkers en onze dirigent Kay Krijnen hebben het orkest en de deelnemende ouderen van 4 verzorgingstehuizen aan een korte voordracht gewerkt die gaat over een bijzondere plek op de wereld waar ze zijn geweest.

De deelnemer vertelde het verhaal, het orkest verklankte deze plek met een muziekstuk uit deze regio. Zo krijgt het verhaal tijd om zich in te laten werken en krijgt de muziek een nieuwe, creatieve lading die heel inspirerend is voor het publiek, de verteller en het orkest! Voor dit project hebben wij subsidie ontvangen van diverse fondsen via de Lang Leve Kunst.

Hieronder staat een verslag van twee van deze uitvoeringen op 26 april en één op 13 juni. Naar aanleiding van het succes van dit concept zijn wij gevraagd voor een extra uitvoering van wereldmuzikale verhalen tijdens het pop-up museum in Amersfoort in oktober 2015 en bij zorgcentrum Rijnhoven-Vijverhof in het voorjaar van 2016.